BANNED PLAYERS
STT Tên Tài Khoản Loại Lý do Bởi Ân xá
1 tunkh01 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
2 tunkh0 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
3 satthu Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
4 saran1 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
5 saran Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
6 olaf1 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
7 besum Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
8 5567 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
9 5566 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
10 21091997 Tài khoản Gian lận Admin KHÔNG BAO GIỜ
* Áp dụng luật chống Hack như sau:
1. Người Tố Cáo ghi nhận chứng cứ của Người Hack và gửi về FanPage.
2. Nếu Admin xác nhận hành vi hack là chính xác, thì sẽ giải quyết như sau:
a) Thu hồi và chặn IP của Người Hack.
b) Trao tặng tài khoản (nhân vật, vật phẩm hợp lệ) của Người Hack cho Người Tố Cáo.
3. Lưu ý: tránh spam vu khống, tố cáo người chơi.
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 QuanNhiCa 0 6
2 Alex 0 6
3 HaoVTH 0 6
4 HuynhQuach 0 6
5 LyLyWhite 0 6
6 DieuThuyen 0 6
7 Murad 0 6
8 TienTien 0 6
9 VanHelsing 0 6
10 DatKiA 0 6
TOP BANG HỘI
Thời gian Sự kiện
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 872
Tổng số nhân vật 3404
Tổng số Guilds 12
Số Game Masters 0
Số người online 33
Online trong ngày 32
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Copyright © : by GameMu.net MVCore Website v1.17.0