GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông Tin Bang Hội
Bang Hội: Gurdian
Master: DatKiA
Điểm: 0
Số Thành Viên: 33

# Tên Chủng Tộc Resets Relife Cấp Độ Status Vị Trí Quốc gia
1 DatKiA
Grand Master 0 6 400 Online Chủ Hội
2 NamDepTrai
Blade Master 0 6 400 Online Quản Lý
3 KyNu
Dimension Master 0 6 400 Online Hội Đối Địch
4 LyLyWhite
Thánh Nữ 0 6 400 Online Hội Đối Địch
5 LOLSang
Grand Master 0 6 400 Online Thành Viên
6 zZzBomzZz
Duel Master 0 6 400 Offline Thành Viên
7 ZzBenzZ
Dimension Master 0 6 400 Online Thành Viên
8 TruBatGioi
Fist Master 0 6 323 Offline Thành Viên
9 Torito
Blade Master 0 6 400 Online Thành Viên
10 Ronado
Soul Master 0 5 336 Online Thành Viên
11 Roger
Fist Master 0 5 400 Offline Thành Viên
12 PeChit
Thánh Nữ 0 3 400 Offline Thành Viên
13 NhinGi
Blade Master 0 5 384 Offline Thành Viên
14 NhinConKat
Grand Master 0 5 356 Offline Thành Viên
15 NeverSayNo
Dark Wizard Offline Thành Viên -
16 NaMi
Dimension Master 0 5 400 Offline Thành Viên
17 MrLey
Tiên Nữ 0 6 180 Offline Thành Viên
18 MrKing
Summoner 0 6 221 Offline Thành Viên
19 MrKey
Magic Gladiator 0 6 386 Offline Thành Viên
20 Messi
Lord Emperor 0 6 400 Online Thành Viên
21 HuynhQuach
Grand Master 0 6 400 Online Thành Viên
22 HaoVTH
Thánh Nữ 0 6 400 Online Thành Viên
23 GoSu
Thánh Nữ 0 5 400 Offline Thành Viên
24 EmKoNha
Grand Master 0 5 400 Offline Thành Viên
25 Effra
Thánh Nữ 0 6 400 Offline Thành Viên
26 DuyAnh
Dimension Master 0 6 312 Offline Thành Viên
27 DanhTML
Dark Wizard 0 3 180 Online Thành Viên
28 CBThep
Fist Master 0 6 400 Online Thành Viên
29 bufffe
Muse Elf 0 3 382 Offline Thành Viên
30 Baroti
Grand Master 0 6 400 Online Thành Viên
31 BaoBao
Fist Master 0 6 310 Offline Thành Viên
32 BaKuRa
Thánh Nữ 0 6 400 Online Thành Viên
33 Anubis
Grand Master 0 6 400 Online Thành Viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 QuanNhiCa 0 6
2 Alex 0 6
3 HaoVTH 0 6
4 HuynhQuach 0 6
5 LyLyWhite 0 6
6 DieuThuyen 0 6
7 Murad 0 6
8 TienTien 0 6
9 VanHelsing 0 6
10 DatKiA 0 6
TOP BANG HỘI
Thời gian Sự kiện
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 872
Tổng số nhân vật 3404
Tổng số Guilds 12
Số Game Masters 0
Số người online 40
Online trong ngày 32
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Copyright © : by GameMu.net MVCore Website v1.17.0