GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông Tin Bang Hội
Bang Hội: TeamJAV
Master: SumTeamJAV
Điểm: 0
Số Thành Viên: 10

# Tên Chủng Tộc Resets Relife Cấp Độ Status Vị Trí Quốc gia
1 SumTeamJAV
Dimension Master 0 3 400 Offline Chủ Hội
2 RfTeamJAV
Fist Master 0 3 400 Offline Thành Viên
3 ElfTeamJAV
Thánh Nữ 0 3 400 Offline Thành Viên
4 E3TeamJAV
Thánh Nữ 0 3 400 Offline Thành Viên
5 E2TeamJAV
Muse Elf 0 3 350 Offline Thành Viên
6 DwTeamJAV
Soul Master 0 3 309 Offline Thành Viên
7 DkTeamJAV
Blade Master 0 3 400 Offline Thành Viên
8 DiettMuoii
Soul Master 0 2 319 Offline Thành Viên
9 2Dam
Rage Fighter 0 2 317 Offline Thành Viên
10 1Chem
Magic Gladiator 0 2 312 Offline Thành Viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 QuanNhiCa 0 6
2 Alex 0 6
3 HaoVTH 0 6
4 HuynhQuach 0 6
5 LyLyWhite 0 6
6 DieuThuyen 0 6
7 Murad 0 6
8 TienTien 0 6
9 VanHelsing 0 6
10 DatKiA 0 6
TOP BANG HỘI
Thời gian Sự kiện
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 872
Tổng số nhân vật 3404
Tổng số Guilds 12
Số Game Masters 0
Số người online 33
Online trong ngày 32
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Copyright © : by GameMu.net MVCore Website v1.17.0