GUILD VIEW

Back To Rankings

Thông Tin Bang Hội
Bang Hội: VVhy
Master: QuanNhiCa
Điểm: 0
Số Thành Viên: 5

# Tên Chủng Tộc Resets Relife Cấp Độ Status Vị Trí Quốc gia
1 QuanNhiCa
Blade Master 0 6 400 Offline Chủ Hội
2 TieuNu
Thánh Nữ 0 6 400 Offline Quản Lý
3 VanHelsing
Grand Master 0 6 400 Online Hội Đối Địch
4 DieuThuyen
Thánh Nữ 0 6 400 Offline Hội Đối Địch
5 BossVn
Dimension Master 0 6 400 Offline Thành Viên
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 QuanNhiCa 0 6
2 Alex 0 6
3 HaoVTH 0 6
4 HuynhQuach 0 6
5 LyLyWhite 0 6
6 DieuThuyen 0 6
7 Murad 0 6
8 TienTien 0 6
9 VanHelsing 0 6
10 DatKiA 0 6
TOP BANG HỘI
Thời gian Sự kiện
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 872
Tổng số nhân vật 3404
Tổng số Guilds 12
Số Game Masters 0
Số người online 33
Online trong ngày 32
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Copyright © : by GameMu.net MVCore Website v1.17.0