RANKINGS

* Áp dụng ngay luật chống Spam PK như sau:
1. Nhân vật nào giết 50 mạng sẽ bị khóa tài khoản.
2. Để mở khóa phải đóng phạt 500.000.000 Zen, tương đương 1 mạng = 10.000.000 Zen.
3. Đã rửa tội trong game vậy tại sao còn phải chịu mức phạt trên?
a) Rửa tội trong game giúp nhân vật không bị hạn chế sử dụng tính năng.
b) Rửa tội trong game 1 mạng = 40 triệu zen, 2 mạng = 50 triệu zen, 3 - 10... mạng = 60 triệu zen.
c) Tức là PK thả ra nhưng tổng chi phí rửa tội chưa đến 100 triệu zen.
d) Tránh tình trạng tạo acc clone PK treo map mà không rửa tội.
* Tất cả số mạng đã PK sẽ tính theo mốc 50, 100, 150, 200... Mỗi khoảng cách 50 mạng.
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 QuanNhiCa 0 6
2 Alex 0 6
3 HaoVTH 0 6
4 HuynhQuach 0 6
5 LyLyWhite 0 6
6 DieuThuyen 0 6
7 Murad 0 6
8 TienTien 0 6
9 VanHelsing 0 6
10 DatKiA 0 6
TOP BANG HỘI
Thời gian Sự kiện
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 872
Tổng số nhân vật 3404
Tổng số Guilds 12
Số Game Masters 0
Số người online 40
Online trong ngày 32
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Copyright © : by GameMu.net MVCore Website v1.17.0