TOP DONATE
Hạng Tài khoản Nhân vật Tổng Credits Nạp
1 Không công bố NamDepTrai 3,000,000
2 Không công bố DatKiA 2,500,000
3 Không công bố VanHelsing 2,000,000
4 Không công bố fsdf 1,500,000
5 Không công bố KyNu 1,500,000
6 Không công bố Effra 1,500,000
7 Không công bố QuanNhiCa 1,300,000
8 Không công bố NeverSayZR 1,200,000
9 Không công bố BaoBao 1,150,000
10 Không công bố Chuot 1,000,000
11 Không công bố LOLSang 1,000,000
12 Không công bố Messi 800,000
13 Không công bố HaoVTH 700,000
14 Không công bố Baroti 500,000
15 Không công bố SumTeamJAV 500,000
16 Không công bố BaKuRa 500,000
17 Không công bố MVPsenior 400,000
18 Không công bố CuocSongAo 390,000
19 Không công bố Madara 300,000
20 Không công bố dfdfdfdfdf 300,000
21 Không công bố SatPhaLang 300,000
22 Không công bố depzai 220,000
23 Không công bố Sera 200,000
24 Không công bố BiBi 200,000
25 Không công bố Stop 150,000
26 Không công bố Chưa tạo nhân vật 120,000
27 Không công bố Mark 100,000
28 Không công bố TruBatGioi 100,000
29 Không công bố QuyenK4 100,000
30 Không công bố QuyenVuong 100,000
Quà Tặng Nạp Tích Lũy
Mốc Nạp Quà Tặng
Mỗi 500.000 VND
Chỉ Được Phép
Chọn Một Quà Tặng
50.000 Credits
Wing 1 + Luck
Lông Vũ
Huy Hiệu Hoàng Tộc
Cho Phép Tính Cộng Dồn Vào Một Tài Khoản
Vui Lòng Liên Hệ Fanpage Để Nhận Quà
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 QuanNhiCa 0 6
2 Alex 0 6
3 HaoVTH 0 6
4 HuynhQuach 0 6
5 LyLyWhite 0 6
6 DieuThuyen 0 6
7 Murad 0 6
8 TienTien 0 6
9 VanHelsing 0 6
10 DatKiA 0 6
TOP BANG HỘI
Thời gian Sự kiện
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 872
Tổng số nhân vật 3404
Tổng số Guilds 12
Số Game Masters 0
Số người online 33
Online trong ngày 32
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Copyright © : by GameMu.net MVCore Website v1.17.0