CHARACTER VIEW
Nhân vật Thông tin
Nhân vật:
Chủng tộc: Dark Wizard
Cấp độ:
Resets:
Relifes:
Số PK: Hero
Vị trí: Map Hidden
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật:
Lần cuối đăng nhập:
Lần cuối đăng xuất:
Thiết bị
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 ChienThan 0 6
2 QuanNhiCa 0 6
3 NhatChiMai 0 6
4 TieuNu 0 6
5 Eros 0 6
6 VanHelsing 0 6
7 MuRad 0 6
8 TieuYeu 0 6
9 madara 0 6
10 matocdo 0 6
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 VVVy QuaNhiCa 0
2 VVhy QuanNhiCa 0
3 TDP5 BuffBaKu 0
4 NewLife admin 0
5 Gurdian Messi 0
6 GiaiTri BeTEPRlU 0
7 AnhEm DWLangTu 0
Thời gian Sự kiện
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 1390
Tổng số nhân vật 1358
Tổng số Guilds 7
Số Game Masters 0
Số người online 33
Online trong ngày 5
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Copyright © : by GameMu.net MVCore Website v1.17.0