CHARACTER VIEW
Nhân vật BSLC Thông tin
Nhân vật: BSLC
Chủng tộc: Duel Master
Cấp độ: 400
Resets: 0
Relifes: 5
Số PK: Phonoman lvl 2
Vị trí: Map Hidden
Status: Offline
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: gfdgdfgd gfdsffdssd BSLC
Lần cuối đăng nhập: Oct 16 2019 12:51:00:000AM
Lần cuối đăng xuất: Oct 16 2019 12:56:00:000AM
Thiết bị
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 QuanNhiCa 0 6
2 Alex 0 6
3 HaoVTH 0 6
4 HuynhQuach 0 6
5 LyLyWhite 0 6
6 DieuThuyen 0 6
7 Murad 0 6
8 TienTien 0 6
9 VanHelsing 0 6
10 DatKiA 0 6
TOP BANG HỘI
Thời gian Sự kiện
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 872
Tổng số nhân vật 3404
Tổng số Guilds 12
Số Game Masters 0
Số người online 33
Online trong ngày 32
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Copyright © : by GameMu.net MVCore Website v1.17.0