CHARACTER VIEW
Nhân vật NeverSayNo Thông tin
Nhân vật: NeverSayNo
Chủng tộc: Thánh Nữ
Cấp độ: 400
Resets: 0
Relifes: 2
Số PK: Commoner
Vị trí: Map Hidden
Status: Online
Thông tin tài khoản
Các nhân vật: NeverSayNo fdsfsd
Lần cuối đăng nhập: Sep 17 2019 09:56:00:000PM
Lần cuối đăng xuất: Sep 17 2019 09:55:00:000PM
Thiết bị
THẬP ĐẠI CAO THỦ
# Tên RR GR
1 QuanNhiCa 0 2
2 NeverSayZR 0 2
3 Chuot 0 2
4 BiBi 0 2
5 NeverSayNo 0 2
6 PeChuot 0 2
7 DieuThuyen 0 2
8 Stop 0 2
9 GoSu 0 2
10 PeChit 0 2
TOP BANG HỘI
# Tên GMaster Điểm
1 TeamJAV SumTeamJAV 0
2 PKClear AxEx 0
3 NewLife admin 0
4 Legend GoSu 0
5 GiaiTri QuyenVuong 0
6 1Minh1G TaoChapHet 0
Thời gian Sự kiện
Tài khoản : Đăng nhập
Thông tin chung
Tổng số tài khoản 745
Tổng số nhân vật 2356
Tổng số Guilds 6
Số Game Masters 0
Số người online 22
Online trong ngày 81
Thời gian:
Fanpage / Diễn đàn
Copyright © : by GameMu.net MVCore Website v1.17.0