Event
Thời Gian
Map
Huyết Lâu 00:30 - 01:30 - 02:30... Cách Nhau 1 Tiếng Diễn Ra 1 lần Sub: 1 - Map: Devias (210, 30) - NPC: Linh Hồn Thiên Sứ
Quãng Trường Quỷ 00:00 - 02:00 - 04:00... Cách Nhau 2 Tiếng Diễn Ra 1 lần Sub: 1 - Map: Noria (172, 105) - NPC: Charon
Hỗn Nguyên Lâu 02:00 - 08:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 - 24:00 Sub: 1 - Sử Dụng: Giáp Hỗn Nguyên
Thỏ Ngọc 02:00 - 08:00 - 10:00 - 12:00 - 14:00 - 16:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 - 24:00 Sub: 1 - Map: Arena (63, 113)
Binh Đoàn Phù Thủy 01:00 - 09:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00 Sub: 1 - Map: Noria, Lorencia, Devias
Boss Vàng 01:00 - 09:00 - 11:00 - 13:00 - 15:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00 Sub: 1 - Map: Noria, Lorencia, Devias, Atlans, Tarkan
Tháp Tinh Luyện Khi Có Thông Báo Trong Game Sub: 1 - Map: KanturuRemain
Gaion Yêu Cầu: Lập Tổ Đội, Mệnh Lệnh Của Gaion, Sekeromikon Hoàn Thiện Sub: 1 - Map: Devias 3 (229, 220) - NPC: Jerinter
Dopple Yêu Cầu: Vé Tham Gia Dopple Sub: 1 - Map: Elbeland (50, 215) - NPC: Lugadu
Boss Attack 20:00 Sub: 1 - Map: Boss Thế Giới
Quà May Mắn 19:55 Chủ Nhật Sub: 1 - Map: Ngẫu Nhiên
Đỉnh Cao PK 19:45 Sub: 1 - Map: Crywolf Fortress
War Guild Cập Nhật Sau Sub: 1 - Map: Arena
Công Thành Chiến Cuối Tháng - Cập Nhật Sau Sub - Map: Công Thành Chiến

NGOÀI RA CÒN CÁC EVENT DO ADMIN - GAMEMASTER TỔ CHỨC
PHẦN THƯỞNG SẼ LÀ: VIP MONEY - THẺ BÀI CHAOS - NGỌC CÁC LOẠI VÀ ...

CHI TIẾT CÁC ITEM DROP TRONG SỰ KIỆN

Event ITEM DROP
Huyết Lâu Exp, Drop x 2, BC 8: Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc, Thẻ Bài Chaos
Quãng Trường Quỷ Exp, Drop x 2, Devil 7: Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc, Nguyên Liệu Chế Tạo Sói Tinh
Hỗn Nguyên Lâu Tỷ Lệ Drop Đồ Thần Từ Hỗn Nguyên Lâu: CC1, CC2, CC3, CC4, CC5 = 0%, CC6 = 10%, CC7 = 20%
Thỏ Ngọc Zen, Ngọc
Binh Đoàn Phù Thủy Ngọc Ước Nguyện
Boss Vàng Box Kundun: Item Excel, Tất Cả Box Kundun Đều Rớt Ring, Pedan
Tháp Tinh Luyện MayaHand: Zen, Ring, Pedan, Item Excel Cấp 7
Nightmare: Vũ Khí Excel Cấp 7, Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc
Gaion Item Excel 380, Nguyên Liệu Wing 2.5
Ngọc Nguyên Tố, Ngọc Socket, Linh Hồn Sói Tinh, Linh Hồn Condor
Dopple Item Excel 380, Nguyên Liệu Wing 2.5
Ngọc Nguyên Tố, Ngọc Socket, Linh Hồn Sói Tinh, Linh Hồn Condor
Boss Attack Kundun: Item Excel 380, Nguyên Liệu Wing 2.5, Linh Hồn Sói Tinh, Linh Hồn Condor, Đồ Thần
Ảo Ảnh Kundun: Item Excel 380, Nguyên Liệu Wing 2.5, Linh Hồn Sói Tinh, Linh Hồn Condor
Medusa: Ring, Pedan, Vũ Khí Excel Cấp 7, Nguyên Liệu Wing 2.5
Erohim: Ring, Pedan, Vũ Khí Excel Cấp 7, Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc
Quà May Mắn Ngọc, Item Excel
Đỉnh Cao PK Zen, Ngọc, Box Kundun
War Guild Ngọc, Box Kundun
Công Thành Chiến Cập Nhật Sau

CHI TIẾT CÁC ITEM DROP Ở MAP

Map
Item
Drop
LostTower Vật Phẩm Nhiệm Vụ Cấp 1 Tỷ Lệ: 20%
Tarkan Vật Phẩm Nhiệm Vụ Cấp 2, Vũ Khí Cấp 4, 5 Các Chủng Tộc Tỷ Lệ: 20%
Tarkan Trở Lên Ngọc, Linh Hồn Thú Nuôi, Thẻ Bài Chaos Tỷ Lệ: 3% - Chaos: 1%
Icarus Lông Vũ (Tất Cả Quái Icarus) , Huy Hiệu Hoàng Tộc (Quái Cấp 120 Trở Lên Tất Cả Map) Tỷ Lệ: 0.1%
PC Point Các Loại Boss = 255, Thỏ Trắng: 20, Tư Tế Hắc Ám: 5
Quái Kanturu Remain = 1, BC 7 = 5
Quái Gaion, Dopple, BC 8, Devil 7, CC 7 = 10
Tỷ Lệ: 100%

CÔNG THỨC VÀ TỶ LỆ CHẾ TẠO NÂNG CẤP ITEM TẠI CHAOS ROBIN

Chế Tạo, Nâng Cấp Nguyên Liệu Tỉ Lệ Nhận Được Ghi Chú
Vé Huyết Lâu 1 Nanh Máu
1 Thánh Chỉ
1 Ngọc Hỗn Nguyên
50%
Vé Huyết Lâu
Nguyên Liệu Cùng Cấp
Vé Quãng Trường Quỷ 1 Con Mắt Quỷ
1 Chìa Khóa Quỷ
1 Ngọc Hỗn Nguyên
50%
Vé Quãng Trường Quỷ
Nguyên Liệu Cùng Cấp
Vũ Khí Chaos 1 Item Bất Kỳ +4 Op 4 Trở Lên
1 Ngọc Hỗn Nguyên
60%
Vũ Khí Chaos
5% Tỷ Lệ Ra Item Excel
Cánh Cấp 1 1 Vũ Khí Chaos Bất Kỳ +4 Op 4 Trở Lên
1 Ngọc Hỗn Nguyên
70%
Cánh Cấp 1
Ngẫu Nhiên
Cánh Cấp 2 1 Cánh Cấp 1 Bất Kỳ
1 Item Excel Bất Kỳ +4 Op 4 Trở Lên
1 Lông Vũ (Hoặc Huy Hiệu Hoàng Tộc)
1 Ngọc Hỗn Nguyên
60%
Cánh Cấp 2
Ngẫu Nhiên
Cánh Cấp 2.5

1 Cánh Cấp 2 +9 Op 4 Trở Lên
1 Nguyên Liệu Cánh 2.5
1 Ngọc Sáng Tạo
1 Ngọc Hỗn Nguyên
50%
Wing 2.5
Wing Tương Ứng Nguyên Liệu
Wing 2 Sum Không Thể Làm Nguyên Liệu
Lông Vũ Condor 1 Cánh Cấp 2 +9 Bất Kỳ
1 Item Thần Bất Kỳ +7 Op 4 Trở Lên
1 Cụm Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Sáng Tạo
1 Ngọc Hỗn Nguyên
40%
Lông Vũ Condor
Nguyên Liệu Chế Tạo Cánh Cấp 3
Cánh Cấp 3 1 Lông Vũ Condor
1 Linh Hồn Condor
1 Iem Excel +9 op 4 trở lên
1 Cụm Ngọc Ước Nguyện
1 Cụm Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Sáng Tạo
1 Ngọc Hỗn Nguyên
40%
Cánh Cấp 3
Ngẫu Nhiên
Gia Cường Item 380 1 Item 380 Cần Gia Cường
1 Đá Tạo Hóa
1 Đá Hộ Mệnh
80%
Item 380
Nếu Thất Bại Vẫn Còn Item
Item +10 1 Item Cần Nâng Cấp +9
1 Ngọc Uớc Nguyện
1 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
80%
Item +10
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +11 1 Item Cần Nâng Cấp +10
2 Ngọc Uớc Nguyện
2 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
65%
Item +11
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +12 1 Item Cần Nâng Cấp +11
3 Ngọc Uớc Nguyện
3 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
50%
Item +12
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +13 1 Item Cần Nâng Cấp +12
4 Ngọc Uớc Nguyện
4 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
35%
Item +13
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +14 1 Item Cần Nâng Cấp +13
5 Ngọc Uớc Nguyện
5 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
20%
Item +14
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +15 1 Item Cần Nâng Cấp +14
6 Ngọc Uớc Nguyện
6 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
10%
Item +15
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item

LƯU Ý CHUNG


Lưu Ý


07:40 Chủ Nhật Hằng Tuần Bảo Trì Server 10 Phút Và Tăng Giới Hạn Relife Thêm 01 Lần.


Nâng Cấp, Chế Tạo Vật Phẩm Có Giá Trị Cao Người Chơi Nên Quay Video Lại Để Admin Có Cơ Sở Xử Lý Khi Phát Sinh Lỗi.


Thùng Đồ Chung Chỉ Chứa Tối Đa 1.9 Tỷ Zen. Vượt Trên Số Đó Số Zen Sẽ Bị Khóa.


Vật Phẩm Trong CashShop Không Thể Bán, Giao Dịch (Trừ XuVip).


Từ Khóa Auto: Lông Vũ = Long vu, Huy Hiệu Hoàng Tộc = Huy h H T, Linh Hồn Thú Nuôi = Linh h n, Thẻ Bài Chaos = Th b Ch


Lệnh Tăng Và Tẩy Điểm: /addstr - /addagi - /addvit - /addene - /addcmd - /clearpoint - /pkclear


Lệnh Treo Cửa Hàng: /offtrade zen - /offtrade bless - /offtrade soul - /offtrade life - /offtrade chaos - /offtrade creation


Chỉ Cho Phép Mở Cửa Hàng Ở Map: Lorencia, LorenMarket


Lệnh War Guild: /GuildWar "Tên Guild". Yêu Cầu Guild Đạt 200 Điểm Trước Để Giành Chiến Thắng


Cấp Độ Tạo Nhân Vật: MG, Sum = 180 - DL, RF = 220


Xóa Nhân Vật Bạn Có Thể Ra Website Đến Mục Quản Lý Nhân Vật Để Làm Ẩn Và Thay Đổi Vị Trí Nhân Vật


Xóa Vật Phẩm Trong Túi Cá Nhân Hay Rương Đồ Vui Lòng Liên Hệ Admin Trợ Giúp


Khắc Chế Trong PVP: DK > RF > DW > MG > ELF > SUM > DL > DK


Map Free PK: Vulcanus


Map Non PK: Aida 1-2-3-4, Refuge


Map Enforced PK: Arena (Nhận Được Exp Khi Giết Người - Bị Trừ Exp Khi Bị Giết)


Chi Phí Rửa Tội: 1 Mạng Đầu Tiên = 40.000.000 Zen, Mỗi Mạng Tiếp Theo = 10.000.000 Zen


Map Exp x 2: Lorencia, Noria, Elbeland, Devias


Tỷ Lệ Exp Hiển Thị Chính Xác Ở Thông Báo Khi Vào Map Và Hiển Thị Dựa Trên Bùa Exp


Tăng Điểm, Sử Dụng Bùa Exp, Mở Rộng Túi Đồ, Mở Rộng Thùng Đồ... Vui Lòng Thay Đổi Nhân Vật Hoặc Thoát Game Vào Lại Để Cập Nhật Mới


Đổi Thẻ Bài Chaos Có Thể Nhận Được: Item Thường, Item Excel (Box Kundun +3), Ring, Pedan


Quà Tặng Của GM Ném Ra Box Kundun 1 - 5 Hoặc Ngọc Các Loại


Max Wing 3, Item Excel 380, Item Thần Hion, Anubis


Nguyên Liệu Chế Tạo Sói Tinh Chỉ Rớt Tại Devil 7
Auto Nhặt: Manh vo ao giap, Bao ho nu than, Nanh soi


Quà Tặng Dành Cho Thành Viên Tích Cực
Nội Dung Điều Kiện: Đăng Video, Hình Ảnh, Chia Sẻ Và Hỗ Trợ Người Chơi Trên Group, Trong Game
Yêu Cầu Ghi Tên Nhân Vật Trong Game Cuối Bài Viết
Hằng Tuần Sẽ Có Quà Tặng Dành Cho Những Thành Viên Tích Cực Trong Tuần


Link Video Hướng Dẫn


Tiền Tệ Và Quản Lý Nhân Vật


Tỷ Lệ Box Kundun 4 và 5


Chế Tạo Cánh Cấp 2


Chế Tạo Cánh Cấp 2.5


Thẻ Bài Chaos


Lỗi Game


Mang Trang Bị Nhưng Lại Không Có Tác Dụng Thì Hãy Thử Cộng Thêm Một Ít Điểm (50 - 100) Str, Agi


Cấp Master Chỉ Có Thể Vào BC 8 Bằng Áo Tàng Hình + 8, Nếu Dùng Vé Sự Kiện Huyết Lâu Sẽ Vào BC 7


Khi Xem Quyết Đấu Sẽ Bị Mất Kết Nối


Lời Kết


Nếu Có Thắc Mắc, Ý Kiến Xin Hãy Liên Hệ FanPage!
Admin Làm Trung Gian Giao Dịch Miễn Phí - Liên Hệ FanPage!
Nếu Phát Hiện Hack, Dupe, Lừa Đảo, Làm Loạn Trong Game Vui Lòng Báo Giúp Admin!
Mọi Sự Đóng Góp Của Các Bạn Đều Sẽ Được GameMu.net Ghi Nhận, Cảm Ơn Và Tặng Quà!

GameMu.net - Thế Giới Diệu Kỳ