Event
Thời Gian
Map
Huyết Lâu 00:30 - 01:30 - 02:30... Cách Nhau 1 Tiếng Diễn Ra 1 lần Sub: 1 - Map: Devias (210, 30) - NPC: Linh Hồn Thiên Sứ
Quãng Trường Quỷ 00:00 - 01:00 - 02:00... Cách Nhau 1 Tiếng Diễn Ra 1 lần Sub: 1 - Map: Noria (172, 105) - NPC: Charon
Hỗn Nguyên Lâu 08:00 - 13:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00 Sub: 1 - Sử Dụng: Giáp Hỗn Nguyên
Binh Đoàn Phù Thủy 08:00 - 13:00 - 17:00 - 19:00 - 21:00 - 23:00 Sub: 1 - Map: Noria, Lorencia, Devias (Arena)
Thỏ Ngọc 09:00 - 14:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Sub: 1 - Map: Arena (63, 113)
Boss Vàng 09:00 - 14:00 - 18:00 - 20:00 - 22:00 - 00:00 Sub: 1 - Map: Noria, Lorencia, Devias, Atlans, Tarkan (Arena)
Erohim Hồi Sinh 12h Sau Khi Chết Sub: 1 - Map: Arena (90, 105)
Medusa Hồi Sinh 12h Sau Khi Chết Sub: 1 - Map: Arena (90, 55)
Boss Attack 20:00 Sub: 1 - Map: Boss Thế Giới
Vua PK Cuối Tuần - Cập Nhật Sau Sub: 1 - Map: Đấu Trường
War Guild Cuối Tuần - Cập Nhật Sau Sub: 1 - Map: Arena
Công Thành Chiến Cuối Tháng - Cập Nhật Sau Sub - Map: Công Thành Chiến

NGOÀI RA CÒN CÁC EVENT DO ADMIN - GAMEMASTER TỔ CHỨC
PHẦN THƯỞNG SẼ LÀ: VIP MONEY - THẺ BÀI CHAOS - NGỌC CÁC LOẠI VÀ ...

CHI TIẾT CÁC ITEM DROP TRONG SỰ KIỆN

Event ITEM DROP
Huyết Lâu Exp, Drop x 3
Quãng Trường Quỷ Exp, Drop x 3
Hỗn Nguyên Lâu Ngọc, Thẻ Bài Chaos, Thẻ Bài Kundun, Đồ Thần
Binh Đoàn Phù Thủy Thẻ Bài Chaos
Thỏ Ngọc Zen, Ngọc
Boss Vàng Box Kundun: Item Excel, Box 4: Ring, Box 5: Pedan
Erohim Item cấp 7, Wing 1, Lông Vũ, Huy Hiệu Hoàng Tộc
Medusa Giáp 380, Wing 2, Nguyên Liệu Wing 2.5
Boss Attack Kundun: Vũ Khí Excel 380, Đồ Thần, Linh Hồn Condor
Vua PK Cập Nhật Sau
War Guild Cập Nhật Sau
Công Thành Chiến Cập Nhật Sau

CHI TIẾT CÁC ITEM DROP Ở MAP

Map
Item
Drop
LostTower Vật Phẩm Nhiệm Vụ Cấp 1 Tỷ Lệ: 20%
Tarkan Vật Phẩm Nhiệm Vụ Cấp 2, Vũ Khí Cấp 4, 5 Các Chủng Tộc Tỷ Lệ: 20%
Tarkan Trở Lên Ngọc, Linh Hồn Thú Nuôi Tỷ Lệ: 5% - Chaos: 2%
Icarus Lông Vũ (Tất Cả Quái Icarus) , Huy Hiệu Hoàng Tộc (Quái Cấp 95 Trở Lên Tất Cả Map) Tỷ Lệ: 1%

CÔNG THỨC VÀ TỶ LỆ CHẾ TẠO NÂNG CẤP ITEM TẠI CHAOS ROBIN

Chế Tạo, Nâng Cấp Nguyên Liệu Tỉ Lệ Nhận Được Ghi Chú
Vé Huyết Lâu 1 Nanh Máu
1 Thánh Chỉ
1 Ngọc Hỗn Nguyên
80%
Vé Huyết Lâu
Nguyên Liệu Cùng Cấp
Vé Quãng Trường Quỷ 1 Con Mắt Quỷ
1 Chìa Khóa Quỷ
1 Ngọc Hỗn Nguyên
80%
Vé Quãng Trường Quỷ
Nguyên Liệu Cùng Cấp
Vũ Khí Chaos 1 Item Bất Kỳ +4 Op 4 Trở Lên
1 Ngọc Hỗn Nguyên
60%
Vũ Khí Chaos
5% Tỷ Lệ Ra Item Excel
Cánh Cấp 1 1 Vũ Khí Chaos Bất Kỳ +4 Op 4 Trở Lên
1 Ngọc Hỗn Nguyên
70%
Cánh Cấp 1
Ngẫu Nhiên
Cánh Cấp 2 1 Cánh Cấp 1 Bất Kỳ
1 Item Excel Bất Kỳ +4 Op 4 Trở Lên
1 Ngọc Hỗn Nguyên
60%
Cánh Cấp 2
Ngẫu Nhiên
Cánh Cấp 2.5

1 Cánh Cấp 2 +9 Op 4 Trở Lên
1 Nguyên Liệu Cánh 2.5
1 Ngọc Sáng Tạo
1 Ngọc Hỗn Nguyên
50%
Wing 2.5
Wing Tương Ứng Nguyên Liệu
Lông Vũ Condor 1 Item Thần Bất Kỳ +7 Op 4 Trở Lên
1 Cánh Cấp 2 +9 Bất Kỳ
1 Cụm Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Sáng Tạo
1 Ngọc Hỗn Nguyên
40%
Lông Vũ Condor
Nguyên Liệu Chế Tạo Cánh Cấp 3
Cánh Cấp 3 1 Lông Vũ Condor
1 Linh Hồn Condor
1 Iem Excel +9 op 4 trở lên
1 Cụm Ngọc Ước Nguyện
1 Cụm Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Sáng Tạo
1 Ngọc Hỗn Nguyên
40%
Cánh Cấp 3
Ngẫu Nhiên
Gia Cường Item 380 1 Item 380 Cần Gia Cường
1 Đá Tạo Hóa
1 Đá Hộ Mệnh
80%
Item 380
Nếu Thất Bại Vẫn Còn Item
Item +10 1 Item Cần Nâng Cấp +9
1 Ngọc Uớc Nguyện
1 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
80%
Item +10
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +11 1 Item Cần Nâng Cấp +10
2 Ngọc Uớc Nguyện
2 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
65%
Item +11
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +12 1 Item Cần Nâng Cấp +11
3 Ngọc Uớc Nguyện
3 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
50%
Item +12
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +13 1 Item Cần Nâng Cấp +12
4 Ngọc Uớc Nguyện
4 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
35%
Item +13
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +14 1 Item Cần Nâng Cấp +13
5 Ngọc Uớc Nguyện
5 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
20%
Item +14
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item
Item +15 1 Item Cần Nâng Cấp +14
6 Ngọc Uớc Nguyện
6 Ngọc Tâm Linh
1 Ngọc Hỗn Nguyên
10%
Item +15
Item Luck + 10%
Ngọc Tăng Tỷ Lệ + 1%%
Bùa Kếp Hợp Chaos Bảo Vệ Item

LƯU Ý CHUNG


Lưu Ý


Từ Khóa Auto: Lông Vũ = Long vu, Huy Hiệu Hoàng Tộc = Huy h H T, Linh Hồn Thú Nuôi = Linh h n


Lệnh Tăng Và Tẩy Điểm: /addstr - /addagi - /addvit - /addene - /addcmd - /clearpoint


Lệnh Treo Cửa Hàng: /offtrade zen - /offtrade bless - /offtrade soul - /offtrade life - /offtrade chaos


Chỉ Cho Phép Mở Cửa Hàng Ở Map: Lorencia, LorenMarket


Cấp Độ Tạo Nhân Vật: MG, DL = 180 - SUM, RF = 220


Xóa Nhân Vật Bạn Có Thể Ra Website Dùng Tính Năng Mua Bán Nhân Vật Để Bán, Làm Ẩn Và Thay Đổi Vị Trí Nhân Vật


Xóa Vật Phẩm Trong Túi Cá Nhân Hay Rương Đồ Vui Lòng Liên Hệ Admin Trợ Giúp


Map Free PK: Elbeland 2 (99, 56 - 103, 52)


Map Non - PK: Karutan, LandOfTrial, Refuge


Enforced PK: Arena (Nhận Được Exp Khi Giết Người - Bị Trừ Exp Khi Bị Giết)


Map Exp x 1.5: Kanturu, Barracks, Swamp Of Peace


Tỷ Lệ Exp Hiển Thị Chính Xác Ở Thông Báo Khi Vào Map Và Hiển Thị Dựa Trên Bùa Exp


Tăng Điểm, Sử Dụng Bùa Exp... Vui Lòng Thay Đổi Nhân Vật Hoặc Thoát Game Vào Lại Để Cập Nhật Mới


Tỷ Lệ Drop Item Thần Từ Hỗn Nguyên Lâu: CC1, CC2 = 5%, CC3, CC4 = 10%, CC5, CC6 = 15%, CC7 = 20%


Đổi Thẻ Bài Chaos Có Thể Nhận Được: Wing 1, Chiến Mã, Quạ Tinh, Chaos, Vũ Khí Rồng, Item Cấp 6, 7 (+ 7, +8)


Wing Max: 3, Item Excel Max: 380, Item Thần Max: Helios, Acaran


Admin Làm Trung Gian Giao Dịch Miễn Phí - Liên Hệ FanPage


Lỗi Game
Thành Thật Xin Lỗi Các Bạn Vì Những Lỗi Game Chưa Thể Khắc Phục Được


Tiểu Quỷ Bị Lỗi HP, Nên Chỉ Có Thể Sử Dụng Tiểu Quỷ Ở CashShop Với Giá 1.000wc = 1 Ngày


CashShop Lỗi Thanh Toán Nên Khi Mua Biên Độ Sai Lệch Sẽ Là +- 5% - 10%
Nói Đơn Giản Là Khi Mua 1 Item 2.000 Wcoin Thì Wcoin Bị Trừ Sẽ Là 1.960wc - 2.040wc


Wing 2.5 Không Phân Biệt Chủng Tộc


Lời Kết


Nếu Có Thắc Mắc, Ý Kiến Xin Hãy Liên Hệ FanPage!
Nếu Phát Hiện Hack, Dupe, Lừa Đảo, Làm Loạn Trong Game Vui Lòng Báo Giúp Admin!
Mọi Sự Đóng Góp Của Các Bạn Đều Sẽ Được GameMu.net Ghi Nhận, Cảm Ơn Và Tặng Quà!

GameMu.net - Thế Giới Diệu Kỳ